Rozmowa kwalifikacyjna

DATA: 2017.12.31

Rozmowa kwalifikacyjna Szukasz pracy, wysyłasz CV i… czekasz. Często kandydaci pytają specjalistów Agencji Doradztwa Personalnego Audit, kiedy można spodziewać się odpowiedzi ze strony pracodawcy? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od wielu czynników: od stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja, pilności zapełnienia wakatu, tego czy rekrutuje Agencja Pośrednictwa Pracy, mała firma czy korporacja. Czasami telefon […]

więcej ...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

DATA: 2017.12.22

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1.01.2018 r. 1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę  z bardzo długim tytułem „Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

więcej ...

Czym jest doradztwo zawodowe?

DATA: 2017.12.08

Czym jest doradztwo zawodowe? Doradztwo zawodowe – to spotkania indywidualne lub grupowe dające możliwość lepszego poznania siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień, mocnych stron, ale również obszarów, nad którymi powinniśmy popracować. Doradca zawodowy pomaga w stworzeniu planu działania, pozwalając nam osiągnąć założony cel zawodowy, który wspólnie wcześniej określicie 😊 Kiedy skorzystać z doradztwa zawodowego? – kiedy kolejny […]

więcej ...