Rynek pracy w 2017 roku – podsumowanie!

DATA: 2018.01.11

Rynek pracy w 2017 roku – podsumowanie! Rok 2017 za nami, więc jest to dobry czas na podsumowania. W przypadku bloga prowadzonego przez Agencję Doradztwa Personalnego będzie to oczywiście podsumowanie rynku pracy 😉 Na rynku pracy mogliśmy obserwować pogłębiający się rynek pracownika przejawiający się dalszym spadkiem bezrobocia, wzrostem wynagrodzeń oraz wzrastającą liczbą zatrudnionych obcokrajowców. Bezrobocie […]

więcej ...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

DATA: 2017.12.22

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1.01.2018 r. 1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę  z bardzo długim tytułem „Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

więcej ...