Excel – kopiowanie tylko widocznych komórek

Kopiowanie tylko widocznych komórek.

Program Excel domyślnie oprócz widocznych komórek kopiuje także komórki ukryte podczas ukrywania kolumn i wierszy oraz komórki ukryte podczas grupowania. Jeśli nie takie są nasze oczekiwania, należy postępować zgodnie z instrukcją poniżej.
Krok 1. Zaznacz komórki, które zamierzasz skopiować.
Krok 2. Kliknij kartę Narzędzia główne > Znajdź i zaznacz, a następnie wybierz pozycję Przejdź do – specjalnie.

Krok 3. Wybierz pozycję Tylko widoczne komórki > OK. Po tej operacji zostaną zaznaczone tylko widoczne komórki.

Krok 4. Kliknij na karcie Narzędzia główne > Kopiuj (lub naciśnij klawisze Ctrl + C). Zostaną skopiowane tylko widoczne komórki.

Krok 5. Na koniec wybierz lewą górną komórkę obszaru wklejania i kliknij pozycję Wklej (lub naciśnij klawisze Ctrl + V).

Dodaj komentarz