blog

Na co zwracać uwagę pisząc CV?

DATA: 2018.01.11

Na co zwracać uwagę pisząc CV? Kandydaci często pytają nas, w jaki sposób napisać swój życiorys, aby był on atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy. Dziwią się, że mimo spełniania wszystkich wymagań z ogłoszenia o pracę, nie są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Głowna zasada – każde CV powinno być przygotowane pod konkretnego pracodawcę. Zatem, o czym warto […]

więcej ...

Rynek pracy w 2017 roku – podsumowanie!

DATA: 2018.01.11

Rynek pracy w 2017 roku – podsumowanie! Rok 2017 za nami, więc jest to dobry czas na podsumowania. W przypadku bloga prowadzonego przez Agencję Doradztwa Personalnego będzie to oczywiście podsumowanie rynku pracy 😉 Na rynku pracy mogliśmy obserwować pogłębiający się rynek pracownika przejawiający się dalszym spadkiem bezrobocia, wzrostem wynagrodzeń oraz wzrastającą liczbą zatrudnionych obcokrajowców. Bezrobocie […]

więcej ...

Excel – problem z datami

DATA: 2018.01.04

Excel – problem z datami Poprawny zapis daty w Excelu to jeden z najczęściej pojawiających się problemów podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń. Daty mają szczególnie duże znaczenie podczas wykonywania analizy danych. Poprawne ich wprowadzenie konieczne jest do uzyskania właściwych wyników. Poniżej przedstawię kilka sposobów „naprawienia” błędnie wprowadzonych dat. Sposób pierwszy: Najczęściej wykorzystywany przez początkujących użytkowników […]

więcej ...

Rozmowa kwalifikacyjna

DATA: 2017.12.31

Rozmowa kwalifikacyjna Szukasz pracy, wysyłasz CV i… czekasz. Często kandydaci pytają specjalistów Agencji Doradztwa Personalnego Audit, kiedy można spodziewać się odpowiedzi ze strony pracodawcy? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od wielu czynników: od stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja, pilności zapełnienia wakatu, tego czy rekrutuje Agencja Pośrednictwa Pracy, mała firma czy korporacja. Czasami telefon […]

więcej ...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

DATA: 2017.12.22

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1.01.2018 r. 1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę  z bardzo długim tytułem „Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

więcej ...

Czym jest doradztwo zawodowe?

DATA: 2017.12.08

Czym jest doradztwo zawodowe? Doradztwo zawodowe – to spotkania indywidualne lub grupowe dające możliwość lepszego poznania siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień, mocnych stron, ale również obszarów, nad którymi powinniśmy popracować. Doradca zawodowy pomaga w stworzeniu planu działania, pozwalając nam osiągnąć założony cel zawodowy, który wspólnie wcześniej określicie 😊 Kiedy skorzystać z doradztwa zawodowego? – kiedy kolejny […]

więcej ...

Szkolenia z MS Excel w Audit

DATA: 2017.11.22

Szkolenia z obsługi MS Excel w Audit Z wielu wielu dziedzin, którymi zajmują się specjaliści z Agencji Doradztwa Personalnego Audit jedną z ważniejszych są szkolenia. A wśród szkoleń bardzo popularne są te z obsługi programu Microsoft Excel dla początkujących, średnio- i zaawansowanych. W zależności od wybranego modułu, kursanci poznają podstawy najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego na świecie […]

więcej ...