Excel – sprawdzanie poprawności danych

DATA: 2018.03.02

Sprawdzanie poprawności danych. W aplikacji Microsoft Excel można samodzielnie określić warunki poprawności danych w komórce. W tym celu po zaznaczeniu zakresu komórek, do których chcemy dodać warunki ograniczające musimy na karcie Dane w grupie Narzędzia danych wybrać polecenie Poprawność danych. Po wybraniu tego polecenia pojawi się okno pomocnicze Sprawdzanie poprawności danych. W oknie Sprawdzanie poprawności […]

więcej ...

Wykres przebiegu w czasie

DATA: 2018.01.26

Wykres przebiegu w czasie. W dzisiejszym artykule przedstawię mało znane narzędzie, które dostępne jest od wersji „Excel 2010”. Wykres przebiegu w czasie wyświetlany jest w jednej komórce i pozwala błyskawicznie oszacować trend oraz zmienność danych w czasie. Excel obsługuje trzy typy wykresów przebiegu w czasie (liniowy, kolumnowy oraz zysk/strata). Tworzenie wykresów przebiegu w czasie. Krok […]

więcej ...

Excel – problem z datami

DATA: 2018.01.04

Excel – problem z datami Poprawny zapis daty w Excelu to jeden z najczęściej pojawiających się problemów podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń. Daty mają szczególnie duże znaczenie podczas wykonywania analizy danych. Poprawne ich wprowadzenie konieczne jest do uzyskania właściwych wyników. Poniżej przedstawię kilka sposobów „naprawienia” błędnie wprowadzonych dat. Sposób pierwszy: Najczęściej wykorzystywany przez początkujących użytkowników […]

więcej ...

Szkolenia z MS Excel w Audit

DATA: 2017.11.22

Szkolenia z obsługi MS Excel w Audit Z wielu wielu dziedzin, którymi zajmują się specjaliści z Agencji Doradztwa Personalnego Audit jedną z ważniejszych są szkolenia. A wśród szkoleń bardzo popularne są te z obsługi programu Microsoft Excel dla początkujących, średnio- i zaawansowanych. W zależności od wybranego modułu, kursanci poznają podstawy najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego na świecie […]

więcej ...