Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

DATA: 2017.12.22

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1.01.2018 r. 1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę  z bardzo długim tytułem „Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

więcej ...