Wykres przebiegu w czasie

Wykres przebiegu w czasie.

W dzisiejszym artykule przedstawię mało znane narzędzie, które dostępne jest od wersji „Excel 2010”. Wykres przebiegu w czasie wyświetlany jest w jednej komórce i pozwala błyskawicznie oszacować trend oraz zmienność danych w czasie.

Excel obsługuje trzy typy wykresów przebiegu w czasie (liniowy, kolumnowy oraz zysk/strata).

Tworzenie wykresów przebiegu w czasie.

Krok 1 – Ustawiamy się w komórce, w której ma powstać wykres przebiegu w czasie (I4) i następnie wybieramy kartę Wstawianie i w grupie Wykresy przebiegu w czasie wybieramy interesując nas typ wykresu.

Krok 2 – Uzupełniamy pole Zakres danych wybierając dane, które będą przedstawione na wykresie. Zakres lokalizacji powinien uzupełnić się automatycznie ponieważ zanim uruchomiliśmy narzędzie tworzenia wykresu przebiegu w czasie ustawiliśmy się w komórce docelowej. Klikamy OK.

Krok 3 – Dowolnym sposobem kopiujemy otrzymany wykres w dół (do ostatniego wiersza tabeli).

Krok 4 – Teraz pozostaje nam już tylko dowolnie skonfigurować ustawienia naszego wykresu. Wszelkich zmian dokonujemy na karcie projektowanie, która pojawia się po zaznaczeniu komórki, w której znajduje się wykres przebiegu w czasie.

Kilka przydatnych informacji.

  • Zmiana rozmiaru wykresów przebiegu w czasie.

Po zmodyfikowaniu szerokości lub wysokości komórki, w której znajduje się wykres przebiegu w czasie, rozmiar wykresu zmieni się automatycznie. Wykresy przebiegu w czasie możemy umieszczać również w komórkach scalonych.

  • Obsługa ukrytych lub brakujących danych.

Należy pamiętać, że gdy ukryjemy wiersze lub kolumny z danymi źródłowymi prezentowanymi na wykresie przebiegu w czasie domyślnie dane również znikną z wykresu. Z kolei brak danych spowoduje, że na wykresie zostaną wyświetlone puste miejsca. Aby zmienić te domyślne ustawienia, należy wybrać na karcie Narzędzia wykresów przebiegu w czasie/Projektowanie  w grupie Wykres przebiegu w czasie polecenie Edytuj dane/Ukryte i puste komórki. Następnie w oknie dialogowym Ustawienia ukrytych i pustych komórek można określić sposób obsługi ukrytych komórek i pustych komórek.

Dodaj komentarz